Best practice Envida: Van OPLEIDEN naar LEREN

Envida werkt heel sterk vanuit een visie op leren. In hun visie moet leren aantoonbaar een bijdrage opleveren voor de organisatie en de mensen die daar werken. Zij sturen consistent op leren met werkplekleren, leren van elkaar en door een leeraanbod in een formele setting (70-20-10).

Hoe zij dit doen? In deze sessie ontdek je aan de hand van twee best practices hoe Envida werkt aan een verbeterde organisatie van de verpleeghuiszorg en betere praktijk- en werkbegeleiding.

Envida ziet opleidingsaanvragen als leervragen, waarbij een opleiding niet altijd de beste oplossing hoeft te zijn. Zij bekijken altijd de vraag achter de vraag en hebben een methodische aanpak waarbij leren op de werkplek, eventueel ondersteund met taakondersteuning en community leren, deel kan zijn van de oplossing.

Petra Paulus, manager EnvidaLeert! neemt je mee in twee projecten en de resultaten daarvan.

  • Casus 1
    Wat als een vraag binnen kwam om coördinatoren zorg op te leiden over rapporteren en zorgplannen maken, groeide uit tot de implementatie van een nieuwe visie op de verpleegzorg en het bijbehorende functiehuis.
  • Casus 2
    Voortijdige uitval, overbelaste werkbegeleiders, kwaliteitsrisico’s…De noodzaak was groot om de begeleiding van studenten te verbeteren. Door de begeleiding meer te standaardiseren en praktijkgestuurd in te richten werken ze aan een efficiëntere en effectievere begeleiding. Werkbegeleiders en praktijkbegeleiders worden, op de werkplek, ondersteund bij het opleiden.

Na deze sessie:

  • weet je dat leren meer is dan mensen naar een opleiding sturen
  • weet je dat inzet van taakondersteuning een positieve bijdrage levert aan leren op de werkplek
  • heb je aan de hand van praktische voorbeelden informatie gekregen over het toepassen van een visie op leren
Banner van het werkplekleren kennisfestival

Informatie:

Datum en tijd: 14 februari van 15.00 – 16.00 uur

Doelgroep: Learning & Development professionals, managers/teamleiders, praktijkopleiders, adviseurs, kwaliteit en veiligheid

Locatie: online via Microsoft Teams

Prijs: gratis

Spreker:

Petra Paulus, manager EnvidaLeert! is al ruim 30 jaar werkzaam in de zorg, van academisch ziekenhuis, verpleegzorg tot wijkzorg. De  laatste 20 jaar hiervan werkt ze in management functies. Haar passie is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Sinds zij deel uitmaakt van EnvidaLeert! bevindt ze zich in het epicentrum van ontwikkelen.