Heel wat jaren geleden gaf ik een serie cursussen aan medewerkers en leidinggevenden van een groot bedrijf: zij hadden gekozen voor een nieuw computersysteem en als externe was ik ingehuurd om hen daarin te trainen. Op de laatste vrijdag, twee dagen vóór de Big Bang, ging de enige leidinggevende in de laatste groep van tien cursisten volledig in de weerstand – helaas voor hem en voor mezelf bleef hij in de fase van woede steken, dat begon al om negen uur, de koffie was nog niet eens op.

Waar we het vandaan haalden om zo’n verschrikkelijk systeem te bouwen?
Of we wel met de gebruikers hadden overlegd?
Of ik niet wist dat iedereen erop tegen was?
En hoe moest hij dat aan zijn mensen uitleggen?

Mijn antwoord op die laatste vraag was kort: “Dat probeer ik op dit moment te doen – als ik mag.” Ik had de lachers op mijn hand want het was al snel duidelijk dat iedereen hem zat was.

Toen de groep om half elf naar de koffie ging, nam ik hem even apart met het vriendelijke verzoek de cursus niet meer te onderbreken en rekening te houden met zijn eigen positie als leidinggevende. Dat was een redelijk eufemisme voor “Je zet jezelf compleet voor schut”. Die boodschap kwam nog niet over.

Om half één zat de rest aan de broodjes en stonden wij in de gang, de ochtend was voorbij gegaan met aanhoudend gemopper en een lange en warme augustusmiddag was in zicht. Ik vroeg hem nogmaals rekening te houden met de overige cursisten en hen niet in hun leerproces te storen. En zichzelf trouwens ook niet. “En mopperen op mij heeft niet zoveel zin,” sloot ik af, “u moet er maandag mee werken, ik niet.”

Het hielp. Ná de lunch zweeg hij en probeerde hij zijn leerachterstand in te halen. Langzamerhand begon hij vragen te stellen die ik aan de andere cursisten doorspeelde. We zagen zijn perspectief veranderen: ik kan het maar beter leren. Het werd nog gezellig ook in de bedompte warmte op die bovenverdieping van dat immense kantoorpand.

Ik denk nu nog wel eens aan die man en aan die middag: hoe je met een simpele maar harde opmerking iemand kunt laten draaien. En hem vooruit kunt helpen in zijn leerproces.

Auteur


Jos Bruls
Consultant