Kennisflits Laurens: Het inzetten en meten van werkplekleren bij een transitietraject

In deze kennisflits neemt de Laurens Academie je mee in hun transitie naar een centrale facilitaire dienst. Welke rol speelt werkplekleren hierbij? Welke rol hebben organisatiedoelen bij het leren? En hoe worden resultaten gemeten?

Tijdens de transitie naar een centrale facilitaire dienstverlening werden werkprocessen anders ingericht om eenduidigheid, efficiency en effectiviteit te bewerkstelligen. Hoe neem je medewerkers mee in deze nieuwe werkwijze? En welke plek neemt werkplekleren in?

In de kennisflits zoomen Bas en Roos onder andere in op:

  • Welke leermiddelen kan je inzetten op de werkplek? Van geplastificeerde kaarten tot AskMe ondersteuning op de werkvloer.
  • Hoe monitor je de effecten van werkplekleren?

In hun kennisflits delen zij hun eerlijke verhaal inclusief successen en hobbels.

Na deze sessie:

  • heb je kennis van verschillende manieren van werkplekleren buiten de zorg
  • weet je hoe je het effect kunt meten van (werkplek)leren
  • heb je een praktisch handvat om aan de slag te gaan met leervragen binnen jouw organisatie

Sprekers:

Roos van der Sterre is werkzaam bij Stichting Laurens als HRD-adviseur voor het domein Thuiszorg. Zij is verantwoordelijk voor leren en ontwikkelen van medewerkers binnen dit domein. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor organisatiebrede interventies.

Bas Alderlieste is werkzaam bij Stichting Laurens als HRD-adviseur voor de domeinen Revalidatie- en Palliatieve Zorg en Facilitair Bedrijf. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het leer- en ontwikkelklimaat van medewerkers.

Banner van het werkplekleren kennisfestival

Informatie:

Datum en tijd: 16 februari van 15.00 – 16.00 uur

Doelgroep: Onderwijskundigen, managers, adviseurs, HR

Locatie: online via Microsoft Teams

Prijs: gratis