12 oktober 2020 400 x bekeken

Om bevoegd en bekwaam te werken hebben zorgorganisaties afgelopen jaren binnen de interne academies veiligheid gezocht in het opleggen van verplichte formele leerinterventies. Ook wel de compliance trainingen genoemd. In de hoop dat ze daarmee zeker weten dat medewerkers hun werk goed en veilig uitvoeren.

Formele leerinterventies voldoende?

Met de nieuwe visies op leren, zoals 70/20/10 van Charles Jennings, maar ook met de technologische mogelijkheden om werken en leren te ondersteunen, is de vraag of bevoegd en bekwaam werken door alleen formeel leren de juiste weg is. Het antwoord hierop is; “Nee, niet volledig”. Dat besef is er bij steeds meer organisaties.

Performance gericht leren

In het bekwaamheidsmodel voor werkend lerende organisaties van Noordhoff, staan alle thema’s die een rol spelen bij performance gericht leren. De thema’s kunnen niet los van elkaar gezien worden. Zo hebben bevoegd en bekwaam werken & werkplekondersteuning een duidelijke relatie met elkaar. Althans dat zouden ze moeten hebben.

Bekijk het eens vanuit de werksituatie;
Je bent aan het werk in een laboratorium. Je werkt volgens een vaste procedure. Dit doe je keer op keer. Je weet immers wat je aan het doen bent! Maar vandaag werkt collega X met je mee en stelt je vragen over je werkwijze. Is de procedure recent gewijzigd? Heb je jezelf per ongeluk een verkeerde methode aangeleerd? Jullie raken in gesprek. Collega X pakt het protocol erbij. Daar vinden jullie samen het antwoord op het verschil in werkwijze. Protocollen en methoden zijn er al jarenlang. En geven ons als mensen houvast en duidelijkheid. We zijn als mensen namelijk niet heel goed in onthouden. Ja, we denken van wel, maar het is zeker niet onze grootste kwaliteit. Waar mensen werken, worden er fouten gemaakt. Computers daarentegen zijn nauwkeurig en zijn juist heel goed in het opvolgen van standaarden.

Helaas zijn protocollen vaak grote en omvangrijke documenten. Het antwoord vinden op je vraag is daardoor tijdrovend en soms complex doordat ze in teksten zijn verstopt. Ze zijn niet altijd snel toegankelijk en slim opgebouwd. Met de technologie van nu is het mogelijk om hier veel slimmer en efficiënter mee om te gaan. Denk aan de navigatie in je auto, waar we eerder de wegenkaart of ons brein gebruikte om van A naar B te komen. Nu zet je je navigatie aan en krijg je ook nog eens realtime informatie over files, omleidingen en snellere routes. Eigenlijk een prachtig voorbeeld van ondersteuning op het moment dat je het nodig hebt. Dit soort systemen kunnen we ook gaan gebruiken binnen het werk.

Gericht op de performance die je als team wilt leveren, kun je gaan kijken hoe je efficiënt je werk kunt doen. Welke vaardigheden moet je kennen? Train ze in! Welke vaardigheden kun je onder begeleiding uitvoeren? Zorg dat je die begeleiding voor je zelf organiseert. Als je kennis kunt opzoeken terwijl je werkt, in plaats van uit je hoofd te leren? Doe dit dan! Maak slim gebruik van technologie om je in je werk te helpen. Zo hoef je niet ‘alles’ in je hoofd op te slaan en blijft er ook capaciteit over voor creatieve en innovatieve ideeën. Daar waar de computer net weer minder toe in staat is.

Optimale mix

Door op deze manier te kijken, kun je ook kritisch zijn op het inzetten en organiseren van leeractiviteiten. Hoe kun je de doelen het beste bereiken? Welke mix van formeel leren en werkplekondersteuning is optimaal? Met een goede mix zorg je ervoor dat medewerkers veiliger en efficiënter hun werk uitvoeren. Ga bij het maken van een ontwerp altijd uit van de performance. Dus; hoe kun je een optimale mix aan interventies (ook niet leren interventies) inzetten om de resultaten te behalen?

Bevoegd en bekwaam werken vraagt dus om een optimale mix. Formeel leren is niet de enige oplossing, maar blijft wel belangrijk. Met formeel leren zet je in op de kennis en vaardigheden die medewerkers ‘uit hun hoofd’ moeten kennen om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoog risico werkprocessen. Waar de medewerker alle ins en outs moeten kennen en kunnen! Richt hier training, passend bij de werkcontext, op in.

Wat is de visie van jouw organisatie op bevoegd en bekwaam? En, hoe ver zijn jullie met werkplekondersteuning? Scoor jouw organisatie met de QuickScan Werkend Leren. Je ontdekt op welke terreinen je stappen kunt zetten. Samen kunnen we kijken hoe we van overwegend formeel leren naar Werkend Leren kunnen opschuiven.

Auteur: Saskia Tiggelaar, Consultant Learning Solutions, Noordhoff

Tags : , , , ,