blije smiley 26 mei 2021 212 x bekeken

Zorgprofessionals zijn gewend om op de vingers te worden gekeken bij het uitvoeren van zorgtaken. Als je dat bij je eigen collega’s moet doen om te beoordelen in je rol als praktijktoetser, dan is dat andere koek. Op organisatieniveau is het belangrijk om daar goed over na te denken en je bewust te zijn van eventuele valkuilen. Vanuit mijn functie als Consultant Leeroplossingen zie ik bij mijn klanten in de zorg verschillende uitdagingen en mogelijke oplossingen, ik vertel je hier meer over in deze blog!

Kwaliteit van zorgverlening

Ik weet als (oud) “pleeg” goed dat het heel gebruikelijk is dat mensen met je meekijken als je een handeling uitvoert. Ten eerste natuurlijk de zorgvrager zelf. Toen ik vroeger als dialyse-verpleegkundige patiënten moest aanprikken voor hun dialysebehandeling, keken de meeste patiënten mee. Zij gaven hierbij direct commentaar als zij vonden dat het anders moest. Zeer begrijpelijk natuurlijk en niet erg, maar het was best even wennen in het begin.

Al snel had ik in de gaten dat dit alleen maar bedoeld was om de zorgverlening goed te laten verlopen; de kwaliteit van de zorgverlening te verhogen. Ook als collega’s meekeken en feedback gaven, stond alles in het teken van die kwaliteit.

Collega’s beoordelen

Anders dan vroeger, is er tegenwoordig steeds vaker de rol van de praktijktoetser. Dat is vaak een collega, die hier speciaal een aantal uren voor wordt ingepland om anderen te beoordelen in de praktijk (of een praktijk-oefensessie).

Echter, met het vrijmaken van tijd hiervoor ben je er nog niet. Er spelen ook zaken mee als rolverandering, objectiviteit en deskundigheid. Eerst ben je de collega waarmee je samenwerkt en daarna iemand die beoordeelt. Bij het beoordelen mag jouw mening over je collega niet meespelen. En, als je iemand beoordeelt moet je het zelf ook perfect doen.

Goede en eerlijke praktijktoetsing

Als werkgever heb je te maken met verschillende uitdagingen om de praktijktoetsing optimaal en eerlijk te laten verlopen. Een paar voorbeelden van wat een goede en prettige praktijktoetsing in de weg kunnen staan:

• Denken dat objectief beoordelen bestaat
• Onvoldoende visie en beleid met betrekking tot praktijktoetsing
• Voorbij gaan aan de veranderende rol van zorgverleners als praktijktoetser
• Gebrek aan kennis en ervaring bij praktijktoetsers
• Geen veilig leerklimaat in de organisatie, waardoor beoordeling erg (lees; te) gevoelig ligt

Valkuilen vermijden

Als organisatie wil je deze valkuilen natuurlijk vermijden. Ik heb – op basis van mijn praktijkervaring –  enkele adviezen voor je op een rij gezet:

1. Zorg voor een goede visie en beleid op bekwaamheid.
Zorg voor een juiste borging van praktijktoetsing. Besteed hier veel aandacht aan als belangrijkste randvoorwaarde. Denk ook aan de eventuele gevolgen van het niet behalen van een praktijktoets en wat er daarna gebeurt.

2. Beschrijf de rol van praktijktoetser.
Wat moet een praktijktoetser kunnen? Schep duidelijkheid in wie wie aftoetst, waarom en hoe.

3. Zorg voor voldoende randvoorwaarden.
Waar wordt de praktijktoetsing gedaan (bijv. bij de zorgvrager zelf of in een skills lab)? Maar ook hoe de verslaglegging gaat. Denk bijvoorbeeld aan vastlegging in het LMS of gebruik van een tool zoals Assessor van Noordhoff.

4. Zorg voor voldoende kennis/training aan de praktijktoetsers.
Dit kan bijvoorbeeld met ons blended-learning traject over praktijktoetsing waar alle ins en outs behandeld worden:• Wat zijn beoordelingscriteria?
• Gesprekstechnieken
• Omgaan met verandering van rol
• Weerstand herkennen en hiermee omgaan
• Inbedden van praktijktoetsing in de organisatie
• Methodes aanreiken en oefenen

5. Tot slot, evalueer regelmatig als organisatie en met elkaar als praktijkbeoordelaars.
Stuur eventueel nog zaken bij als dat nodig is. Maar deel ook succes, niet alleen onderling maar ook met de organisatie.

Impuls voor kwaliteit

Je ziet dus dat er heel wat uitdagingen zijn om goed op je vingers te kunnen (laten) kijken. Maar met een doordachte aanpak en goede inbedding in de organisatie komt dit alleen maar ten goede aan de kwaliteit van zorg!

Auteur

Harold Meeuwsen
Consultant

Tags : ,