27 oktober 2020 621 x bekeken

Deze zomer introduceerde Noordhoff de QuickScan Werkend Leren. Hiermee meten organisaties in welke mate zij werkend leren hebben georganiseerd in hun organisatie. Maar waar moet je aan denken bij werkend leren? En, hoe ver zijn organisaties in Nederland nu eigenlijk? In dit artikel vertellen we je hier meer over en krijg je inzicht in een actuele benchmark.

Werkend leren

Wat is dat, werkend leren? Werkend leren houdt in dat je medewerkers op de werkvloer ondersteunt bij het uitvoeren van hun werk. Dit doe je door te onderzoeken waar het werk beter kan, hulpmiddelen te bieden op de werkvloer om kennis op te doen en door kennisdeling (onderling) vast te leggen en te stimuleren. Kort gezegd; bewegen van vooral formeel leren naar performance gericht leren.

Kernpunten bij werkend leren zijn:

 • Faciliteer de medewerker, zodat er efficiënt gewerkt en geleerd kan worden.
 • Maak inzichtelijk dat er al geleerd wordt tijdens het werken (medewerker en manager) en stimuleer dit
 • Combineer verschillende leermiddelen om te komen tot optimale kennisverwerving en kennisdeling

Met de inrichting van je leerlandschap en keuze van leeractiviteiten bepaal jij het rendement van leren in jouw organisatie.

Beleid en inrichting bepalen succes

Succesvol werkend leren in je organisatie begint met beleid. Beleid op het gebied van:

 • Bevoegd en bekwaam werken
 • Boeien en binden
 • Leiderschap

Daarbinnen zijn er 6 thema’s relevant, die structureel aandacht vragen:

 1. Organisatiekennis (visie, waarden)
 2. Management development
 3. Team-ontwikkeling
 4. Persoonlijke ontwikkeling
 5. Door ontwikkelen (specialiseren)
 6. Inzicht in bevoegdheid en bekwaamheid

Aandacht voor deze zes ontwikkelthema’s is een goede start, maar niet genoeg. Het gaat er ook om hoe je als interne opleidingsafdeling of academie werkend leren rondom die thema’s inricht. En wat je doet om het effect daarvan te vergroten. Hierin spelen zes aandachtsgebieden een rol.

 1. Open/sociale leercultuur
 2. Eigen regie medewerkers
 3. Integrale aanpak organisatie vraagstukken
 4. Inzet technologie bij leren
 5. Optimale werkplek-training/ondersteuning
 6. (Coachend) motiverend leiderschap

Benchmark resultaten

Op al deze facetten van werkend leren hebben ruim 50 organisaties zichzelf gescoord met de QuickScan Werkend Leren. Gemiddeld scoren zij 67 op een schaal van 100. Deze score blijkt representatief voor verschillende sectoren. De gemiddelden liggen dicht bij elkaar. De Cure sector (ziekenhuizen) scoort met 2 punten iets hoger dan andere sectoren.

Werkplekondersteuning

De benchmark laat zien dat er vooral terrein te winnen is op het gebied werkplekondersteuning. Dit geldt voor alle sectoren. Maar er zijn ook opvallende verschillen tussen sectoren onderling. In de zorg scoort persoonlijke ontwikkeling namelijk lager dan in andere sectoren. In verschillende sectoren scoort de integrale aanpak van organisatievraagstukken lager dan in de zorg. In het algemeen valt op dat de inzet van technologie achterblijft.

Ruimte om te groeien

Werkend leren is met een score van 67 een belangrijk aandachtspunt in Nederland, maar er is nog volop ruimte voor verbetering. Dat er nog werk aan de winkel is, is een logisch gevolg van de veranderende rol van leren en ontwikkelen binnen organisaties. Het is een grote verandering om van formeel leren naar performance gericht ontwikkelen (Werkend Leren) op te schuiven. Veel organisaties zetten hierin al goede stappen, maar maken uiteraard keuzes. Je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk veranderen. Het belangrijkste is dat je als organisatie in beweging komt en de samenhang tussen aandachtsgebieden hierbij niet uit het oog verliest.

 

Download de infographic

Hoe scoort jouw organisatie?

Breng het in kaart met de gratis QuickScan Werkend Leren. Je ontvangt direct je scores per e-mail + een uitgebreider benchmarkrapport. Gebaseerd op jarenlange ervaringen bij Academies!

Doe de quickscan