Opening kennisfestival met Vivian Heijnen van Tulser

Leren op en in het werk: we kunnen niet meer zonder! Met alleen formele leeractiviteiten gaan we het niet meer redden, zoveel is duidelijk. De werkvloer en haar omgeving zijn immers voortdurend in beweging. Door continu leren op de werkplek te faciliteren hebben leerafdelingen de sleutel tot succes in handen.  Dit gaat verder dan het brengen van formele leeractiviteiten naar het werk.

Deze sessie schetst het kader van werkplekleren en geeft vier stappen om werkplekleren te ontwerpen en implementeren.

In deze interactieve sessie, met zowel theoretische achtergrond als praktijkvoorbeelden, belichten we werkplekleren vanuit een vernieuwend perspectief.

Werkplekleren is niet nieuw, desondanks zijn er veel misvattingen over en blijft er potentieel onderbenut. Daarom starten we met de definitie om van daaruit het evidence informed theoretisch kader te schetsen. Dit kader gebruiken we om je in 4 stappen te laten zien hoe je werkplekleren kunt ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Daarbij besteden we uiteraard aandacht aan het creëren van draagvlak bij stakeholders als onderdeel van de implementatie. We baseren ons hierbij op praktijkcasussen en er is ruimte voor eigen inbreng.

Werkplekleren kun je niet als een op zichzelf staande activiteit zien. Daarom laten we je ook zien hoe het effectief onderdeel kan uitmaken van het totaalontwerp van oplossingen met als doel het verbeteren van de prestaties van teams en medewerkers.

Na deze sessie:

  • weet je wat werkplekleren kan toevoegen in de praktijk op basis van evidence informed theorie
  • ken je vier stappen om te komen tot een effectief ontwerp en plan van aanpak voor ondersteuning in de praktijk
  • heb je minimaal 3 tips om draagvlak te creëren bij interne opdrachtgevers voor de toepassing van werkplekleren als onderdeel van een totaalaanpak
Banner van het werkplekleren kennisfestival

Informatie:

Datum en tijd: 14 februari van 10.00 – 11.15 uur

Doelgroep: L&D professionals, managers, adviseurs

Locatie: online via Microsoft Teams

Prijs: gratis

Spreker:

Vivian Heijnen, partner Tulser NL/Global

Vivian heeft meer dan 20 jaar ervaring als interne en externe adviseur op het gebied van L&D zowel in Nederland als internationaal. Ze is coauteur samen met Jos Arets en Charles Jennings van het boek 70:20:10 naar 100% performance. Ze brengt samen met een team adviseurs de prestatiegerichte leermethodiek uit het boek dagelijks in de praktijk en ze ondersteunt academies en leerafdelingen op weg naar prestatiegericht leren. In Nederland vooral in zorgorganisaties van ziekenhuizen tot langdurige zorgorganisaties (VVT en gehandicaptenzorg).