Om de kwaliteit van zorg binnen de organisatie hoog te houden, kiezen organisaties ervoor om te werken met praktijktoetsing. Praktijktoetsing is één van de vormen om de bekwaamheid van de zorgprofessional aan te tonen.

Er zijn verschillende methodieken en middelen om de praktijktoetsing uit te voeren. Daarnaast is het belangrijk dat deze toetsing ook kwalitatief goed en objectief toegepast wordt.

Leerdoelen

In de training leer je:

  • de beoordelingscriteria benoemen
  • de gesprekstechnieken toepassen
  • je eigen rol bij het beoordelen benoemen en bewust objectief opstellen
  • omgaan met eventuele weerstand
  • afspraken maken binnen de organisatie om objectief beoordelen te organiseren

Voorwaarden:

Voorafgaand aan de training bieden we een e-learning “Intercollegiale toetsing” aan (afhankelijk van voorkennis +/- 2 uur).

Doelgroep:

Deze training is gericht op praktijkbeoordelaars, trainers en aandachtsvelders

Informatie:

Soort: Incompany

Tijdsduur: dagdeel  (09:00 tot 13:00) + 2 uur voorbereidende zelfstudie

Trainers: Harold Meeuwsen en Ellen van der Horst

Beschikbare plaatsen: 1-8 personen / 9-15 personen