Verbeter de integratie van werken en leren in jouw organisatie!

De QuickScan Werkend Leren geeft inzicht:

Eigen score

Benchmark

Ontwikkelpotentieel

Hoe scoort jouw organisatie?

Werkend leren is bewezen effectief. Het leerrendement op de werkplek is enorm! In hoeverre heeft jouw organisatie Werkend Leren al op de rit? Met de gratis QuickScan Werkend Leren breng je dat in kaart! Je toetst je organisatie op alle aandachtsgebieden en organisatiecriteria die belangrijk zijn voor werkend leren.

Vul de QuickScan in en ontdek hoe je werkend leren verder kunt ontwikkelen en daarmee het totale leerlandschap naar een hoger plan tilt. Je ziet direct hoe je scoort + ontvangt een uitgebreider benchmarkrapport.

Hoe werkt de QuickScan?

Stap 1

Vul de online
vragenlijst in

Stap 2

Ontvang direct jouw
scores

Stap 3

Gratis benchmark
rapport

Waarom deze QuickScan?

Professionals hebben te maken met een alsmaar complexere werkomgeving, snelle veranderingen binnen de organisatie en kwaliteitseisen die worden aangescherpt. Hoe houd je in die werveling van ontwikkelingen hun kennis en vaardigheden op peil? Met een conventionele aanpak van formeel leren alleen kom je er niet meer – het leren verschuift dan ook naar de werkplek. Maar wat doe je waar? Hoe verbind je de diverse leervormen op zo’n manier dat ze elkaar versterken? Lees meer over dit onderwerp en de QuickScan in onze whitepaper.

Voor wie?

De QuickScan Werkend Leren is voor iedereen die zich binnen zijn organisatie bezig houdt met werken en leren op management- of adviesniveau. Met de QuickScan beoogt Noordhoff organisaties een helder beeld te geven; specifiek per organisatie maar ook door overkoepelend de status van werkend leren in Nederland te delen.

Over de QuickScan

De gratis QuickScan Werkend Leren bestaat uit een online vragenlijst van 85 vragen. Deze vragen zijn onderverdeeld in 12 verschillende thema’s. De QuickScan is gebaseerd op jarenlange ervaringen bij Academies!

Het invullen van de QuickScan duurt 15 minuten. Bij het beantwoorden van vragen geldt: er bestaat geen goed of fout! De scores worden direct met je gedeeld. Daarna analyseren onze consultants jouw antwoorden en maken zij een rapport. De resultaten en benchmark worden persoonlijk met je besproken. Noordhoff brengt jaarlijks geanonimiseerde resultaten naar buiten, als een monitor Werkend Leren.

Nodig ook je vakgenoten uit!

Om een zo volledig mogelijk en betrouwbaar beeld te krijgen, nodigen we zo veel mogelijk organisaties uit om mee te doen. Hierdoor kunnen we een fijne benchmark met je delen.

Met onderstaande link kun jij een collega van een andere organisatie uitnodigen om deel te nemen aan de QuickScan Werkend Leren.