Banner van het werkplekleren kennisfestival
Logo van Noordhoff

Terugblik op het festival

In aanloop naar de festivalweek hebben twee zorgorganisaties hun ervaringen met werkplekleren ter inspiratie gedeeld.

Claudia Stinne, opleider op de operatiekamers bij de Treant Zorggroep heeft haar best practice gedeeld in een presentatie en een interviewartikel over de inzet van de tool AskMe, waarmee informatie altijd voorhanden is en minder vertragingen op de OK voorkomen.

Paulien van Lieshout, onderwijskundige bij Canisius Wilhelmina Ziekenhuis heeft een inspirerende videoblog gemaakt over hun Week van de AskMe, die zij hebben georganiseerd om werkplekleren onder de aandacht te brengen in hun organisatie en de ontwikkeling van content te versnellen.

Tijdens de festivalweek was er een gevarieerd programma met inspiratie en verdieping. Sprekers uit onder andere de VVT, Revalidatiezorg en het Ziekenhuis hebben hun kennis gedeeld.

Vivian Heijnen van Tulser heeft met haar bijdrage de week geopend met een kennissessie waarin zij ons heeft meegenomen in het evidence informed theoretisch kader gekoppeld aan voorbeelden uit de praktijk.

De best practices in deze week zijn onder andere ingebracht door Basalt, Groene Hart Ziekenhuis, Envida en Tergooi. Sonja en Saskia (Noordhoff) hebben Microlearning op de kaart van het werkplekleren gezet.

De voorbeelden uit de praktijk waren divers; werkplekondersteuning op de IC, inzet van performance support tools bij medisch technische apparatuur, maar ook bij de ondersteuning van ouders wiens kind sondevoeding krijgt. Leren op de werkplek bij de facilitaire dienst en het onboarden van nieuwe medewerkers of nieuwe rollen in een organisatie.

Begeleiden en ondersteunen op de werkvloer richt zich dus op allerlei medewerkers in een organisatie. We hebben een uitstapje gemaakt naar studenten in opleiding en de begeleiders op de werkplek (Envida), de nieuwe rol van leercoach (Tergooi), het belang van rol en taakduidelijkheid (Laurens), eigenaarschap van de experts (Franciscus) en begin daar waar het probleem ligt (Groene Hart Ziekenhuis).

Er is geen sessie geweest waarin 70-20-10 niet is benoemd. Is dit de rode draad? In alle sessie kwam naar voren dat een integrale benadering van werkplekleren essentieel is voor het bereiken van resultaat. We zijn ons bewust geworden van een belangrijke boodschap: Werkplekleren = onderdeel van een masterplan, van een groter geheel en dat vereist een methodische aanpak. De PDCA.

En dat brengt ons bij de meest gestelde vraag van deze week; hoe meet ik de opbrengst van de interventies? Hierop hebben verschillende organisaties hun licht laten schijnen.

Een ding is zeker, we zijn nog lang niet uitgeleerd en uitgepraat over het thema werkplekleren. We hebben deelnemers mogen begroeten uit het hele land en vanuit een grote diversiteit aan organisaties. Veel vragen werden gesteld, het onderwerp leeft.

Tot slot hebben we gezien dat succes niet vanzelfsprekend is en dat succes gevierd mag worden.