Om de kwaliteit van zorg van jouw zorgprofessionals hoog te houden, zal voor een aantal handelingen ook in de praktijk getoetst moeten worden.

Hier zijn middelen voor, maar belangrijker nog is de manier waarop toetsing plaatsvindt. In deze training scholen we praktijkbeoordelaars, zodat zij dit kwalitatief goed en objectief kunnen doen.

Leerdoelen

  • De deelnemer kan de beoordelingscriteria benoemen
  • De deelnemer weet welke gesprekstechnieken er zijn en kan deze ook toepassen
  • De deelnemer weet dat bij het beoordelen er een verandering van rol is en kan hiermee omgaan
  • De deelnemer is zich bewust van eventuele weerstand en hoe hiermee om te gaan
  • De deelnemer weet hoe de rol als praktijkbeoordelaar is ingebed in de organisatie en hoe hier praktisch mee om te gaan binnen de gemaakte afspraken

Voorwaarden:

De deelnemer heeft vooraf de e-learning van ZorgPad Professional “Intercollegiale toetsing” met succes afgerond (afhankelijk van je voorkennis ca. 2 uur).

Doelgroep:

Praktijkbeoordelaars, trainers en aandachtsvelders

Informatie:

Soort: Incompany

Tijdsduur: 1 dagdeel + 2 uur zelfstudie online leerpad

Trainers: Harold Meeuwsen, Noordhoff – Ellen van der Horst, Noordhoff

Beschikbare plaatsen: 1-8 personen / 9-15 personen