De belofte van E-health, domotica en robotica is dat ze de zorg makkelijker en leuker maken. Maar hoe zet je deze zorgtechnologie in? Wat zijn goede voorbeelden en hoe bereid je medewerkers er op voor met (bij)scholing? Hoe zorg je voor draagvlak?

Zorgtechnologie kan het werk leuker maken

De overheid, zorgverzekeraars en ook zorgorganisaties kijken naar zorgtechnologie om verschillende redenen. Voor patiënten zou het leiden tot een grotere zelfredzaamheid en een betere kwaliteit van zorg. Voor werkgevers tot minder inzet van personeel en kostenbesparing. Voor zorgverzekeraars en de overheid staat dit laatste ook bovenaan, samen met een betere kwaliteit van zorg.

Maar wat betekent zorgtechnologie voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals in de praktijk? Hoe kan technologie hun werk leuker en interessanter maken? In dit webinar bespreken we een aantal mooie praktijkvoorbeelden.

De rol van HR/L&D

Zorgtechnologie gaat verder dan alleen het inzetten van apps, robots en slimme sensoren. Hoe schat je in wat de impact is op de werkprocessen en cultuur? Hoe zorg je voor draagvlak? Hoe ga je om met weerstand?

En vooral: hoe help jij je collega’s in hun digitale vaardigheden? Hoe houd je rekening met het verschil in niveau en interesse? In dit webinar behandelen we op een interactieve manier een aantal best practices.

Je ontdekt:

  • Wat zijn goede voorbeelden van zorgtechnologie?
  • Hoe kan technologie het werk in de zorg leuker maken?
  • Hoe maak jij medewerkers enthousiast voor zorgtechnologie?
  • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zorgtechnologie optimaal in (kunnen) zetten?
  • Wat zijn tips en best practices als je te maken krijgt met weerstand binnen je organisatie?

Spreker:

Peter Joosten MSc. (1984) is biohacker, spreker en futurist. Hij heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde en Journalistiek gestudeerd. In 2019 ronde hij de opleidingen bio-ethiek aan de Università Europea di Roma (Italië) en de Biohack Academy aan de Waag Amsterdam af. In 2020 volgde hij de opleiding wetenschapsjournalistiek.

Peter heeft veel ervaring met het onderwerp de toekomst van de zorg, zorgtechnologie en innovatie. Zo heeft hij o.a. over dit onderwerp gesproken bij Vilans, Hilverzorg, TSN Thuiszorg, Activite, Woonzorgcentra Haaglanden, RINO Zuid, Medireva, Verenso, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.

Als gastdocent is Peter verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (Master Human Technology Interaction). Hij is auteur van het boek Supermens (2020, Bot Uitgevers).