Hoe meet je kwaliteit van zorg? Vaak wordt hierbij gekeken naar ‘harde’ uitkomstmaten, zoals veiligheid, effectiviteit en efficiëntie. Maar cliënten beoordelen kwaliteit van zorg heel anders. Denk aan een thuisgevoel, eigen regie en sociaal welzijn. Wederzijdse verwachtingen spelen een belangrijke rol hierbij. Hoe meet je deze ‘zachtere’ kant van kwaliteit?

In dit webinar zoomen we in op hoe je ervaren kwaliteit van de verpleeghuiszorg kunt meten. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) ontwikkelde hiervoor de methode Ruimte voor Zorg. Bij deze nieuwe meetmethode wordt kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt gemeten. De driehoek cliënt, zorgverlener en naaste staat centraal. In aparte gesprekken (gevoerd door een externe zorgverlener) worden de verwachtingen en ervaringen besproken van alle drie de betrokkenen. De basis hiervoor is een waarderende benadering. Wat gaat goed? En wat kunnen we nog meer doen?

Programma:

“Je perspectief bepaalt hoe je iets ervaart”.

In het eerste deel van het programma licht Katya Sion van Maastricht University de nieuwe methode op een toegankelijke wijze toe.

  • Wat houdt Ruimte voor Zorg in? Welke rol spelen relaties hierin?
  • Hoe is deze meetmethode tot stand gekomen?
  • Hoe werkt de meetmethode?
  • Wat levert de meetmethode zorgorganisaties op?

“Ruimte voor Zorg is positief voor het leer- en verbeterklimaat”.

In het tweede deel van het webinar vertelt Pascalle van Bilsen, Hoofd Kwaliteit & Beleid van Cicero Zorggroep over de methode in de praktijk.

Cicero Zorggroep wil de reguliere cliënttevredenheidsmetingen (vragenlijst na afloop van zorg, Zorgkaart Nederland), aanvullen met een methode die inzoomt op de ervaring tijdens verblijf. Het open gesprek over verwachtingen en ervaring bij de cliënt, naaste en zorgverlener geeft inzicht hoe de zorg maar ook andere aspecten tijdens het verblijf (activiteiten, eten en drinken, welbevinden) worden ervaren. Dit geeft input om te leren en verbeteren maar bovenal het gesprek goed te voeren met elkaar. Wat is belangrijk voor alle betrokkenen?

Het gesprek met naasten is onontbeerlijk in een tijd waarbij nagedacht moet worden over de rol van naasten in de zorg tijdens verblijf. De gesprekken helpen om helder te krijgen wat de verwachtingen over en weer zijn in de driehoek. Tot slot past de methode goed in een positief leer- en verbeterklimaat.

Aan de orde komen:

  • Wat is de visie van Cicero Zorggroep op het meten van kwaliteit van zorg?
  • Hoe implementeert Cicero Zorgroep Ruimte voor Zorg?
  • Hoe ervaart Pascalle de methode zelf? Hoe ervaren medewerkers het op de werkvloer?
  • Wat levert het gebruik van Ruimte voor Zorg Cicero Zorggroep op?

Informatie:

Datum en tijd: 20 januari van 15.00 – 16.00 uur

Doelgroep: Kwaliteit & Beleid, Kwaliteit & Veiligheid, Onderwijs

Sectoren: Vergpleeghuiszorg/langdurige zorg

Locatie: online via Livestorm

Soort: webinar

Beschikbare plaatsen: onbeperkt

Prijs: gratis

Spreeksters:

Katya Sion is gezondheidswetenschapper en promoveerde dit jaar bij Maastricht University op de meetmethode Ruimte voor Zorg. Zij is werkzaam als postdoc onderzoeker binnen de AWO-L op het thema ‘kwaliteit in de langdurige zorg’ en linking pin bij Land van Horne, waar zij wetenschap en praktijk verbindt.

Pascalle van Bilsen is gepromoveerd bij de Maastricht University op onderzoek naar de ervaren behoeften van ouderen aan zorg en ondersteuning. Zij is nu werkzaam als hoofd Kwaliteit en Beleid bij Cicero Zorggroep, een ouderenzorgaanbieder in Zuid-Limburg. Cicero Zorggroep biedt zorg en ondersteuning aan ouderen, thuis of intramuraal. Het meten van cliëntervaringen is voor de afdeling Kwaliteit en Beleid een belangrijk hulpmiddel om te sturen op persoonsgerichte en kwalitatief hoogstaande zorg.