In de zorg zijn de werkdruk, het ziekteverzuim en het verloop hoog. De impact is groot voor medewerkers, cliënten en de organisatie als geheel. Hoe kun je het tij keren? Hier is niet één oplossing voor, maar je kunt een groot verschil maken door op een andere manier in gesprek te gaan met medewerkers. Formeel en informeel, gepland en ongepland.  

Dit webinar gaat over een nieuwe eigentijdse gesprekken-aanpak met GOEDE gesprekken.

“Als wetenschappelijk is bewezen dat een focus op sterke punten, autonomie, het aanboren van energiebronnen, waardevol werk en een prettige werkplek op een positieve wijze – zeker in combinatie met elkaar – bijdraagt aan de betrokkenheid, motivatie, vitaliteit en het werkplezier dan zijn dat toch DE gespreksonderwerpen van het GOEDE gesprek?”

GOEDE gesprekken dragen bij aan het: 

  • Inzetten en verder ontwikkelen van de sterke punten van medewerkers 
  • Vergroten of terugkrijgen van het werkplezier
  • In balans krijgen en houden van de werkbelasting en belastbaarheid 
  • Aanboren van energiebronnen 

Medewerkers die in hun kracht worden gezet en werkzaamheden verrichten waar zij plezier aan beleven, functioneren niet alleen beter, maar hebben al twee redenen minder om te vertrekken. Zeker als er een juiste balans is tussen werkbelasting en belastbaarheid en energielekken worden weggenomen. 

In dit webinar ontdek je:  

  • Hoe je traditioneel ingestoken beoordelings- en functioneringsgesprekken in kunt ruilen voor effectieve dialogen over werkplezier, autonomie, ontwikkeling en belastbaarheid  
  • Hoe je als HR-professional bij kunt dragen aan de ontwikkeling van goede gesprekken in jouw organisatie 
  • Hoe medewerkers met plezier kunnen blijven functioneren en zich duurzaam ontwikkelen 
  • Hoe je als academie/opleidingsafdeling medewerkers en leidinggevenden met trainingen, coaching, voorlichtingsbijeenkomsten, e-learningmodules kunt ondersteunen in het voorbereiden en voeren van GOEDE gesprekken 

Spreker:

Jacco van den Berg

Jacco van den Berg is oprichter van Van den Berg Training & Advies. Jacco adviseert en traint al bijna vijfentwintig jaar op het gebied van het aantrekken en behouden van medewerkers. De onderwerpen Het GOEDE gesprek, selectie-, verzuim- en coachgesprekken, leiderschapsontwikkeling en coaching genieten zijn speciale aandacht. Hij is auteur van Het Prestatiemenu, Het GROTE gesprekkenboek, POP in Nederland en het Coachingsalfabet. De afgelopen jaren is hij bij vele organisatie betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van meer eigentijdse gespreksaanpakken.